Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego swardman.com


Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego swardman.com

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego swardman.com, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: swardman.com, zwanej dalej „Sklepem”.

SPIS TREŚCI

§1.    JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH..............................................................................................................     1
§2.    NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE..................................................................................................................     1
§3.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ.......................................................     1
§4.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH – KORESPONDENCJA I POŁĄCZENIA....................................................................     2
§5.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIE...................................................................     2
§6.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA........................................................................     2
§7.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ................................................................     2
§8.    INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH...............................................................................................................................................     3
§9.    BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE.............................................................................     3
§10.    WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE..................................................................................     4
§11.    PLIKI COOKIES..........................................................................................................................................................................................     5
§12.    INFORMACJE O DOSTAWCACH PLIKÓW COOKIES..........................................................................................................................     5
§13.    ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI...................................................................................................    5
§14.    ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA.........................................................................    5

§1.    JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Swardman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczkowie (43-430) przy ul. Objazdowej 14/1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859756, NIP: 5472220817 oraz REGON: 387010984. 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 0048 799 873 211 oraz przy użyciu adresu e-mail: ispilak@swardman.com.

§2.    NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:
•    art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
•    art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
•    art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
•    art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1.    Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie informacje, jak:
•    adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
•    data i godzina zapytania,
•    liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
•    adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
•    informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
2.    W przypadku, gdy w zakres przetwarzanych informacji wchodzą dane osobowe, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia.
3.    Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4.    Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami.
5.    Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
6.    Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
8.    Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

§4.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH – KORESPONDENCJA I POŁĄCZENIA

1.    Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość e-mail, odpowiadamy na zapytanie przesłane przez czat lub wykonujemy zamówione połączenie telefoniczne.
2.    Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3.    Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
4.    Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.    Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi jedynie realizację bezpośrednich działań marketingowych.
6.    Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi poczty elektronicznej.

§5.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIE

1.    Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
2.    Dodatkowo, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
3.    W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4.    Będziemy przechowywać te dane przez 6 lat od daty wykonania usługi.
5.    Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6.    Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
7.    Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych oraz usług bankowych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§6.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

1.    Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli korzystasz z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2.    Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3.    Masz prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym momencie.
4.    Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wypisania się z listy subskrybentów lub do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
5.    Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.    Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
7.    Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

§7.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

1.    Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2.    Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3.    Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
4.    Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.
5.    Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.
6.    Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.
8.    Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i reklamodawca.

§8.    INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:
•    Dostawca usług przewozowych / kurierzy: DACHSER SE, Thomas-Dachser-Strasse 2, 87439 Kempten, Niemcy; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
•    Dostawca usług IT: Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin; Pux S.r.o., 1/194, Jaselská, 602 00 Brno-střed, Czechy.
•    Hostingodawca: Pux S.r.o., 1/194, Jaselská, 602 00 Brno-střed, Czechy.
•    Dostawca usług poczty elektronicznej: Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.
•    Dostawca usług reklamowych: PRIA SYSTEM s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, Czechy.
•    Dostawca usług księgowych: Biuro Rachunkowe Saldo.pl Sp. z o.o. Sp.k., ul. Skoczowska 54, 43-419 Hażlach.
•    Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin.
•    Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania. 
•    Dostawca usługi wysyłania newslettera: Ecomail.cz s.r.o., Na Zderaze 15, 120 00 Nové Město, Czechy.
•    Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
•    Dostawca usług bankowych: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

§9.    BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:
•    celach przetwarzania,
•    kategoriach odnośnych danych,
•    odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
•    w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
•    prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•    źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
•    zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
•    cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
•    wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
•    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
•    Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
•    Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 
•    gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, 
•    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
•    nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
•    wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: 
•    jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
•    jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub 
•    opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§10.    WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:
•    na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz 
•    w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: 
•    ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub 
•    podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

§11.    PLIKI COOKIES

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. 

Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:
1.    Techniczne (obowiązkowe): konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
2.    marketingowe – analityczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.    marketingowe - śledzące i konwersyjne: umożliwiają naszej firmie analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży - pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4.    marketingowe - reklamowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wszelkie informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej, znajdą Państwo w treści pouczenia wyświetlanego w obszarze strony internetowej Sklepu w postaci narzędzia zarządzającego plikami cookies.

§12.     INFORMACJE O DOSTAWCACH PLIKÓW COOKIES

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Poniżej zamieszczamy odwołania do polityk prywatności dostawców stosowanych plików cookies podmiotów trzecich:
GOOGLE
Wykorzystujemy pliki cookies Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
•    Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads;
•    Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu;
•    Google Maps - pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację użytkownika;
•    YouTube – piki umożliwiające wyświetlanie osadzonych na stronie plików wideo z serwisu YouTube.
Pliki zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy

§13.    ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
•    za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
•    poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
•    za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.

§14.    ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.