Doprava a doručení

Zaslání zboží k Vám

Zboží zasíláme po celé České republice a po celém Slovensku.
U objednávek s hodnotou nad 1000 Kč včetně DPH je doprava ZDARMA.
*Doprava zdarma se nevztahuje na položku posezónní servis.

Sekačky, příslušenství, hnojiva i ostatní sortiment zasíláme pečlivě zabalené tak, aby se k Vám zboží dostalo v pořádku.

Výtah z obchodních podmínek

Dodací podmínky

5.1.  Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, jsou následující:
5.1.1.  osobní odběr v naší provozovně:
5.1.1.1.  Swardman, s.r.o., Oplanská 2614, 190 16 Praha;
5.1.2.  zásilková společnost DPD,
5.1.3.  přepravní společnost Dachser.
5.2.  Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:
5.2.1.  Slovensko,
5.2.2.  Česká republika.
5.3.  Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží za předpokladu, že ke dni převzetí zboží jste uhradil celkovou cenu zboží, v případě, že ke dni převzetí není uhrazená celková kupní cena, nabude vlastnictví dnem zaplacení celkové kupní ceny.
5.4.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
5.5.  Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 200 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním. 
5.6.  Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
5.7.  Poškození zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe: 
5.7.1.  online na odpovídající stránce našeho internetového obchodu,
5.7.2.  emailem na emailové adrese info@swardman.com,
5.7.3.  osobně v kterékoli naší provozovně,
5.7.4.  telefonicky na telefonním čísle 731 610 787.
V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.
5.8.  Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
5.9.  Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.