Nachádzate sa tu: Úvod » Novinky » Základné desatoro starostlivosti o trávnik na celom svete

Základné desatoro starostlivosti o trávnik na celom svete

Ako z obyčajného trávnika urobiť nádherný a hustý trávnik? Cesta nemusí byť nijako dlhá ani zložitá. Stačí, keď sa budete držať 10 základných pravidiel, ktoré dodržiavajú odborníci „Trávnikári“.
 1. Použite najlepšie osivo s veľkým podielom kostrav
 2. Pravidelne koste - ideálne 2x týždenne, skracujte iba o 1/3 dĺžku stebiel
 3. Kosačku majte vždy ostrú - ideálne vretenovú na valcoch
 4. Trávu zbierajte
 5. Pravidelne prihnojujte podľa návodu na obale hnojív a ročného obdobia
 6. Ak máte možnosti, zavlažujte - ideálne každý druhý deň pred východom slnka
 7. Orezávajte trávnik (vertikutujte) aspoň 3x ročne
 8. Udupané miesta prekyprite, aby sa voda dostala ku koreňom
 9. Obmedzte používanie chémie
 10. Užívajte si trávnik, nech z neho máte úžitok

 

 1. Správna trávna zmes by mala byť úplný základ. Je jasné, že trávnik bude hustejší, keď zasejete špeciálnu zmes (pre golfovú fairway alebo green), než ako keď zasejete lúčnu, alebo „desaťkilovú“ zmes za pár stoviek z hobbymarketu. Niežeby sa z „lúky“ nedal urobiť reprezentatívny trávnik, bude to len trvať zbytočne dlho a bude vás to stáť veľa energie a peňazí.

  Kostravy sú suchomilné, takže dokážu dobre prosperovať aj bez závlahy. Dobre regenerujú aj po dlhšom období sucha. Dobre znášajú nízke kosenie a majú veľmi jemnú štruktúru. To je dôvod, prečo sa používajú na golfových ihriskách a anglických trávnikoch.

Správné trávne osivo

 1. Pravidelná kosba 2x týždenne je dostatočne častý impulz na to, aby tráva nerástla nahor, ale do strán. Tým trávnik rýchlo hustne. Kosenie 3x týždenne tráve vôbec nevadí. Ba práve naopak, trávnik zhustne rýchlejšie. Kosenie raz za 5 dní alebo dokonca za týždeň je naopak hraničné. Pri tejto frekvencii sa kvalita trávnika zlepšuje len veľmi pozvoľne, alebo dokonca stagnuje.

  Skracujte vždy len o 1/3 dĺžky stebiel. Nastavte si výšku kosenia tak, aby ste pri každej kosbe neskosili viac ako 1/3. Tým sa trávny porast nebudete dostávať do stresu, ale naopak bude vyzerať aj prosperovať lepšie.

Kosenie trávy len o 1/3

 1. Tupá kosačka je pre trávnik pohromou. Rez či sek rozhoduje o tom, do akej miery trávnik kosením poškodíme. Kosením chceme trávnik len skrátiť, zarovnať, nie ho zmasakrovať. Tupým nožom si chleba tiež neodkrojíme. Preto pravidelne kontrolujte nože a brúste.

  Vretenová kosačka strihá trávnik rovnako ako nožnice papier. Je to najšetrnejší spôsob ako skracovať dĺžku trávy na svete.

Vretenová kosačka Edwin

 1. Je dokázané, že zber pokosenej trávy zlepšuje estetickú hodnotu trávnika a znižuje riziko plesní a iných chorôb. Navyše si posekanú trávu nenosíte na topánkach na terasu alebo do domu.

Zber trávy

 1. Bez živín žiadny organizmus nemôže zdravo rásť. Trávne hnojivá sú vyrábané tak, aby pri dodržaní dávkovania dostal trávnik to, čo potrebuje. Každé hnojivo môže mať iné dávkovanie, preto sa riaďte odporúčaním konkrétneho výrobcu na obale hnojiva. Napríklad na jeseň sa hnojí inak ako na vrchole sezóny.

Trávnikové hnojivo

 1. Ak nebudete trávnik zavlažovať a budete pravidelne dozasievať vhodnou zmesou, časom sa presadia len tie druhy tráv, ktoré sucho zvládajú. Je to prirodzený výber, ktorý v prírode funguje spoľahlivo.

  Pokiaľ chcete zelený svieži trávnik po celú sezónu, bez závlahy sa v teplých mesiacoch nezaobídete. Pri zavlažovaní sa snažte vytvoriť podobné podmienky ako pri bežnom daždi. Zalievajte menej intenzívne a dostatočne dlho, aby sa pôdny profil nasiakol vlahou a korene mohli vlahu niekoľko dní čerpať.

Irigácia

 1. Čím je trávnik hustejší, tým častejšie potrebuje vertikutáciu. Kvalitným vertikutátorom trávnik nepoškodíte, iba mu prospejete. Správna vertikutácia urobí v trávniku drážky, trávu netrhá, ale iba rozrezáva.

Pravidelná vertikutácia

 1. Často sa stáva, že trávnik býva príliš udupaný. Vďaka tomu sa voda, vzduch ani živiny nedostávajú dole, smerom ku koreňom. Ak korene nie sú zásobené, automaticky nemôže byť trávnik zelený a hustý. Na to aby ste danému udupanému miestu pomohli, stačí zem poprepichovať obyčajnými vidlami. Ideálne je vykonať raz za rok či za dva dôkladnú aerifikáciu celého trávnika strojom a trávnik dôkladne zapieskovať.

Aerifikácia

 1. Chémia do zdravého trávniku nepatrí. Chemické látky sa dokážu v pôde usadzovať a časom pôdne prostredie vychýli z optima a trávnik môže skolabovať. Náprava potom býva zvyčajne nákladná, ale niekedy nie je iná možnosť, než začať úplne od začiatku. V dnešnej dobe je však opäť možné starať sa o trávnik čisto prírodnými spôsobmi. Používajte preto biologické hnojivá.

Trávnik bez chemických látok

 1. Trávnik nie je len na pozeranie, je potrebné si ho užiť. Choďte po ňom bosí, hrajte hry, bláznite sa  na ňom s deťmi a zvieratami, robte pikniky a grilujte, hrajte futbal, kroket, badminton, opaľujte sa, pohupujte sa v sieti ... Trávnik nie je 13. komnata, je to obytná zóna, tak je potrebné ju obývať a poriadne si ju užiť.

Odpočinok v tráve

Tomáš Šena, Trávnikár a zakladateľ Swardman


Fotogaléria

Späť na prehľad

Hore