BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20180210T090000Z X-CALEND:20181208T110000Z X-WR-RELCALID:{0000002E-F735-B559-CDC1-331129F828D6} X-WR-CALNAME:Swardman - trávníkářský kalendář 2018 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T125159Z DESCRIPTION:Platí stejný postup jako v lednu. Pokud sníh roztál a půda rozmrzla\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným hnojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který podporuje r ůst a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. Díky tomut o hnojení se rapidně zvyšuje odolnost trávníku proti plísním (plís eň sněžná) i proti mechanickému poškození\, když opět napadne sn íh\, nebo když budete chodit po zmrzlém trávníku. Aplikujte hnojivo r ozmetadlem (nikoliv sypačem) nebo ručně. Postupovat můžete podle vide o návodu na Youtube kanále Swardman . Ideální hnojivo je PURE Autumn .\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180210T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180210T100000 LAST-MODIFIED:20180126T140951Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v únoru TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0946AC89A8FD301000000000000000 010000000388111E3B83BAB40B721F596360CCCD5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Platí stejný postup jako v \;lednu. Pokud sníh roztál a půda rozmrzla\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným hnojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který podporuje růst a rozvoj kořen ového systému při nízkých teplotách. Díky tomuto hnojení se rapidn ě zvyšuje odolnost trávníku proti plísním (plíseň sněžná) i pro ti mechanickému poškození\, když opět napadne sníh\, nebo když bude te chodit po zmrzlém trávníku. Aplikujte hnojivo rozmetadlem (nikoliv s ypačem) nebo ručně. Postupovat můžete podle video návodu na Youtube kanále Swardman. Ideální hnojivo je PURE Autumn.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T125535Z DESCRIPTION:Kontrola sekačky\, seřízení vřetene\, zkušební start. Se sekáním můžeme začít dle potřeby\, v polovině března uděláme p rvní zarovnávací seč\, aby všechna přerostlá stébla byla snížena \, dále sekáme dle podmínek jednou týdně.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180303T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180303T100000 LAST-MODIFIED:20180124T150852Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - příprava sekačky a sekání TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F04DDBEB9A8FD301000000000000000 0100000001A2F2232E44188458912D338A44290E0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kontrola s ekačky\, seřízení vřetene\, zkušební start. Se sekáním můžeme z ačít dle potřeby\, v polovině března uděláme první zarovnávací s eč\, aby všechna přerostlá stébla byla snížena\, dále sekáme dle podmínek jednou týdně.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T125620Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nOd půlky března teploty zprav idla stoupají nad 10°C\, což je hranice\, kdy se půdní život a tráv a začínají probouzet. To je ten správný čas pro aplikaci startovací dávky hnojiva PURE Sport&Golf \, které Váš trávník správn ě probudí. Můžete postupovat dle video návodu na Youtube kanálu Swar dman . Je zároveň možné použít tekuté hnojivo Fe 8% v poměru 2l na 1000 m2. \n\nAerifikace\, pískování\, dosetí\nTrávník můžete propíchat plnými hroty\, aby se narušil povrch po zimě a zlepšilo se vsakování vody a živin.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180324T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180324T100000 LAST-MODIFIED:20180124T151132Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v březnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004030CA3D9B8FD301000000000000000 0100000008C0EA091E35B474D84CF4DEC5A46306F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné pos třiky
Od půlky března teploty zpravid la stoupají nad 10°C\, což je hranice\, kdy se půdní život a tráva začínají probouzet. To je ten správný čas pro aplikaci startovací d ávky hnojiva PURE Sport&\;Golf\, které Váš trávník správně probudí. Můžete postupovat dl e video návodu na Y outube kanálu Swardman. Je zároveň možné použít tekuté hnojivo Fe 8% v poměru 2l na 1000 m2 .

Aerifikace\, písk ování\, dosetí
Trávník m ůžete propíchat plnými hroty\, aby se narušil povrch po zimě a zlep šilo se vsakování vody a živin.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T125835Z DESCRIPTION:Sekáme již pravidelně\, ideálně 2x týdně. Četnost se v šak řídí aktuální rychlostí růstu a výškou sečení. Čím niž ší děláme střih\, tím sečeme častěji a dodržujeme zlaté pravidl o 1/3. Nikdy nezkracujeme stébla o více jak 1/3 délky. Pravidelně kont rolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potřeby seřídíme\, postupujte p odle video návodu na Youtube kanále Swardman .\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180331T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180331T100000 LAST-MODIFIED:20180124T151309Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - příprava sekačky a sekání TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010A275649B8FD301000000000000000 0100000004661EEC91B4559488CE34A8A5105D38B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sekáme již prav idelně\, ideálně 2x týdně. Četnost se však řídí aktuální rychl ostí růstu a výškou sečení. Čím nižší děláme střih\, tím se čeme častěji a dodržujeme zlaté pravidlo 1/3. Nikdy nezkracujeme sté bla o více jak 1/3 délky. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřet ena. Dle potřeby seřídíme\, postupujte podle video návodu na Youtube kanále Swardman.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T131333Z DESCRIPTION:Vertikutace\nČas na první vertikutaci. Po zimě je potřeba t rávník vyčistit a zbavit ho odumřelých částí\, které napomáhají tvorbě nežádoucí plsti. Zároveň zvýšíme účinnost hnojiva díky narušení povrchu půdy\, který může po zimě fungovat jako nepropust ná slupka.\n \nVyčesávání\nVyčesávání je nejvhodnější metodou odstranění zbylé plsti a odumřelých částí rostlin\, které nebyly vyhozeny do sběrného koše. Proto následuje bezprostředně po vertikut aci. Zvýší provzdušnění a celkově podpoří odnožení a zahuštěn í trávníku.\n \nAerifikace\, pískování\, dosetí\n \nDle potřeby do poručujeme utužená místa propíchat plnými hroty. \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180407T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180407T100000 LAST-MODIFIED:20180124T151449Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v dubnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030C9B7149E8FD301000000000000000 010000000146480EEE5B37E42987AD27C5024830C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n < div class=WordSection1>

Vertikutace< /o:p>

Ča s na první vertikutaci. Po zimě je potřeba tr ávník vyčistit a zbavit ho odumřelých částí\, které napomáhají tvorbě nežádoucí plsti. Zároveň zvýšíme účinnost hnojiva díky narušení povrchu půdy\, který může po zimě fungovat jako nepropustn á slupka.

 \;

Vyčesávání

Vyčesávání je nejvhodnější metodou odstraněn í zbylé plsti a odumřelých částí rostlin\, které nebyly vyhozeny d o sběrného koše. Proto následuje bezprostředně po vertikutaci. Zvýší provzdušnění a celkově podpoří odnože ní a zahuštění trávníku.

 \;

Aerifikace\, pískování\, dosetí

Dle potřeby doporučujeme utužená místa propíchat plnými hroty.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T132716Z DESCRIPTION:Teploty jsou nad nulou a nehrozí zamrznutí zavlažovacího sy stému. Proto závlahu zprovozníme a zkontrolujeme její funkčnost. V p řípadě problému máme ještě čas na případný servisní zásah.\n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180414T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180414T100000 LAST-MODIFIED:20180124T151624Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - zavlažování v dubnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010143E679F8FD301000000000000000 010000000883D5CC7F484DF44AF7ADD428A73D900 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Teploty jsou nad nulou a nehrozí zamrznutí zavlažov acího systému. Proto závlahu zprovozníme a zkontrolujeme její funkčn ost. V případě problému máme ještě čas na případný servisní z ásah.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180117T133603Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nPokud máme trávník bez plsti a kořenový systém dostatečně vyvinutý\, aplikujeme další dávku h nojiva PURE Sport&Golf . Pokud trávník roste nerovnoměrně a zt rácí barvu\, můžeme pohnojit dříve. Můžeme lokálně aplikovat pos třik proti dvouděložným plevelům Bofix.\n \nSekání trávy\nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-l i posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující. Pravideln ě kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potřeby seřídíme\, postu pujte podle video návodu na Youtube kanále Swardman .\n \nVertikutace\nPokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci.\n \nVyčesávání \nPo verti kutaci je potřeba trávník vyčesat.\n \nZávlaha\nSe zvyšujícími se teplotami začíná vysychat i půda. Proto zapneme závlahu na automatick ý režim\, kdy optimální dávka na 1m2 je cca 25l vody za týden.\n \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180505T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180505T100000 LAST-MODIFIED:20180124T152218Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v květnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0B70C31A18FD301000000000000000 010000000C40FD26109111A46A9749AC9D9223BB5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné postřiky

Pokud máme trávník bez plsti a kořenový systém dostatečně vyvinutý\, aplikujeme další dávku hno jiva PURE Sport&\;Golf. P okud trávník roste nerovnoměrně a ztrácí barvu\, můžeme pohnojit d říve. Můžeme lokálně aplikovat postřik proti dvouděložným plevel ům Bofix.

  \;

Sekání t rávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli b ychom posekat v den následující. Pravidelně kontrolujeme kvalitu stři hu vřetena. Dle potřeby seřídíme\, pos tupujte podle video návodu na Youtube kanále Sw ardman.

 \;

Ve rtikutace

Pokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci.

 \;

Vyčesávání

Po vertikutaci je potřeba trávník vyče sat.

 \;

Závlaha

Se zvyšujícími se teplotami začíná vysychat i půda. Proto zapneme zá vlahu na automatický režim\, kdy optimální dávka na 1m2 je cca 25l vody za týden.

&nbs p\;

 \;

< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T100003Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nKonec června je další obdob í pro hnojení sezónním BIO hnojivem PURE Sport&Golf . \n \nSek ání trávy\nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den ná sledující. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potře by seřídíme\, postupujte podle video návodu na Youtube kanále Swardma n .\n \nVertikutace\nPřed h nojením opět provádíme vertikutaci.\n \nVyčesávání \nPo vertikutac i trávník vyčešeme od stařiny a plsti.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180616T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180616T100000 LAST-MODIFIED:20180124T152617Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v červnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000005CD2064C90D301000000000000000 0100000007C3E32F1B62796408F24CCB194B9AA5C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné postřiky

Konec června je d alší období pro hnojení sezónním BIO hnojivem PURE < span class=SpellE>Sport&\;Golf.

 \;

Sekání trávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nest ihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující. P ravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potřeby seřídíme\, postupujte podle video návodu na Youtube kanále Swardman.

 \;

Vertikutace

Před hnojením opět provád íme vertikutaci.

 \;

Vyčesávání

Po vertikutaci tráv ník vyčešeme od stařiny a plsti.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T100356Z DESCRIPTION:Teploty stoupají\, zkontrolujeme dávkování závlahy. Trpí- li nějaká místa vysycháním\, například kolem stromů a keřů\, zv ýšíme v odpovídající sekci dávkování.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180602T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180602T100000 LAST-MODIFIED:20180124T152334Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - zavlažování v červnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090B10F204C90D301000000000000000 010000000341252F5D2CC974FA379AFB0B90368DA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Teploty stoupají\, zkontrolujeme d ávkování závlahy. Trpí-li nějaká místa vysycháním\, například kolem stromů a keřů\, zvýšíme v odpovídající sekci dávkování.< o:p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T100513Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nTrávník nabírá dech a proto je potřeba dodat mu dostatek živin\, ideální je hnojivo PURE Sport&Go lf a to i pro případ posílení rostlin před regeneračními z ásahy.\n \nSekání trávy\nSečeme dle potřeby a rychlosti růstu tráv y. Je čas dovolených a pokud si to situace žádá\, pokuste se domluvit například se sousedem\, že Vám ve Vaší nepřítomnosti poseká.\n \ nVertikutace\nKonec července je ideální pro další vertikutaci. Při e xtrémních teplotách vertikutaci vynecháme a provedeme jenom vyčesán í.\n \nVyčesávání\nPo vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.\n \ nAerifikace\, pískování\, dosetí\nTráva díky vyšším teplotám a s uššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červnového hnojen í dostatečná do konce července.\n \n \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180728T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180728T100000 LAST-MODIFIED:20180124T152852Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v červenci TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010A27FCB4C90D301000000000000000 0100000000803738C192E054DB29B0291B7F62656 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné post řiky

Trávník nabírá dech a proto je potřeba dodat mu dostatek živi n\, ideální je hnojivo PURE Sport& \;Golf a to i pro případ posílení rostlin před regeneračn ími zásahy.

 \;

Sekání trávy

Se čeme dle potřeby a rychlosti růstu trávy. Je čas dovolených a pokud si to situace žádá\, pokuste se domluvit například se sousedem\, že Vám ve Vaší nepřítomnosti poseká.

 \;

Vertikutace< /p>

Konec července je id eální pro další vertikutaci. Při extrémní ch teplotách vertikutaci vynecháme a provedeme jenom vyčesání.

 \;

Vyčesáván í

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesa t.

 \;

Aerifikace< /span>\, pískování\, dosetí

Tráva díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červnového hnoj ení dostatečná do konce července.

 \;

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T100939Z DESCRIPTION:Dle potřeby zvyšujeme dávkování závlahy.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180630T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180630T100000 LAST-MODIFIED:20180124T152740Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - zavlažování v červnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003089F7E74C90D301000000000000000 010000000F399396C5C7E5C4A8C6B71760103C964 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dle potřeby zvyšujeme dávkování závlahy.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T101057Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nSezóna začala svou poslední čtvrtinu\, začátek září je posledním obdobím pro aplikaci sezónn ího hnojiva PURE Sport&Golf .\n \nSekání trávy\nSekáme pravid elně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li pose kat jeden den\, měli bychom posekat v den následující.\n \nVertikutace \nPokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci \, nejpozději ale do 20.9.\n \nVyčesávání\nPo vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.\n \nAerifikace\, pískování\, dosetí\nPokud jsme n estihli aerfikaci v srpnu\, září je také vhodný měsíc. Nezapomeňte na pískování a dosev.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180908T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180908T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153139Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v září TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0EDD70E4D90D301000000000000000 010000000FEA490F871772F4EA9FEE322C5671A57 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné post řiky

Sezóna začala svou poslední čtvrtinu\, začátek září je pos ledním obdobím pro aplikaci sezónního hnojiva PURE Sport&\;Golf.

 \;

Sekání trávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek . Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom pos ekat v den následující.

 \;

Vertikutace

Pokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci\, nejpozd ěji ale do 20.9.

 \;

Vyčesávání< o:p>

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.< o:p>

 \;

Aerifikace\, pískování\, dosetí

Pokud jsme nestihli aerfikaci v srpnu\, září je také vhodný měsíc. Nezapomeňt e na pískování a dosev.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T101140Z DESCRIPTION:Hnojení\, a ochranné postřiky\nTráva díky vyšším teplot ám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červencové ho hnojení dostatečná. Můžeme posílit ochranu proti chorobám z vyso kých teplot a sucha postřikem. Zároveň je možné použít tekuté hno jivo Turf mix K . Vzhledem k tomu\, že teploty stoupají nad 30°C\, lze použít i podzimní hnojivo PURE Autumn \, které zvýší odolnost v extrémních podmínkách (teplo\, sucho).\n \nSekání trávy\nSekáme pr avidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující.\n \nVertiku tace\nTráva díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růs t. Zásoba živin je z červencového hnojení dostatečná.\n \nAerifikac e\, pískování\, dosetí\nDruhá polovina srpna je vhodná pro regenera ční zásahy. Trávník má dostatek času na zregenerování před zimou . Doporučujeme využít služeb odborných firem s potřebným vybavením . Malé plochy lze jednoduše aerifikovat ručním nářadím. Námi dopor učované jsou aerifikační vidle . Mechanizaci lze i zapůjčit. Den před em půdu zvlhčete větší zálivkou. Po aerifikaci následuje pískován í a dosetí travním osivem . Pískujeme křemičitým pískem frakcí 0/2 v množství až 1t/1 00m2\, dle průměru použitých hrotů. Osivo vysíváme před pískován ím. Doporučujeme použít půdní vylepšovače\, jakým je například hroznový kompost BIOVIN \, který podpoří rozvoj mikroorgan ismů.\n \nZávlaha\nKontrolujeme závlahu zejména v teplejších dnech. Pokud jsme dosévali trávník\, zvýšíme krátkodobě interval závlahy . Dle potřeby\, například i na 4-5 krátkých zálivek denně\, abychom semena trávy udrželi ve vlhku a zajistili úspěšnost klíčení.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180818T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180818T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153030Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v srpnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020CF8EEC4D90D301000000000000000 010000000A9A386DAF0ACB9488458B3E7F14F2EF2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení\, a ochranné postřiky

Tráva díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červencového hnojení dostatečná . Můžeme posílit ochranu proti chorobám z vysokých teplot a sucha pos třikem. Zároveň je možné použít tekuté hnojivo Turf mix K . Vzhledem k tomu\, že teploty stoupají nad 30°C\, lze použít i p odzimní hnojivo PURE Autumn\, kte ré zvýší odolnost v extrémních podmínkách (teplo\, sucho).

  \;

Sekání trávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující.

 \;

Vertikutace

Tráva dík y vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červencového hnojení dostatečná.

 \;

< span style='font-size:12.0pt'>Aerifikace\, pískování\, do setí

Druhá polovina  srpna je vh odná pro regenerační zásahy. Trávník má dostatek času na zregenero vání před zimou. Doporučujeme využít služeb odborných firem s pot řebným vybavením. Malé plochy lze jednoduše aerifi kovat ručním nářadím. Námi doporučované jsou aerifikační vidle. Mechanizaci lze i zapůjčit. D en předem půdu zvlhčete větší zálivkou. Po aerif ikaci následuje pískování a dosetí travním osivem. Pískujeme křemičit ým pískem frakcí 0/2 v množství až 1t/100m2\, dle průmě ru použitých hrotů. Osivo vysíváme před pískováním. Doporučujeme použít půdní vylepšovače\, jakým je například hroznový kompost BIOVIN\, který podpoří rozvoj mikroorganismů.< o:p>

 \;

Závlaha

Kontrolujeme závlahu zejména v teplejších dnech. Pokud js me dosévali trávník\, zvýšíme krátkodobě interval závlahy. Dle po třeby\, například i na 4-5 krátkých zálivek denně\, abychom semena trávy udrželi ve vlhku a zajistili úspěšnost klíčení.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T103127Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nJe čas připravit trávník na zimu a to použitím hnojiva PURE Autumn s vyšším obsahem draslíku pro podporu kořenového systému a posílení rostlin. Zároveň je mož né použít hnojivo Turf mix K . Postupovat můžete podle video návodu na Youtube kanále Swardman .\n \nZávlaha\nZazimujeme závlahu. Můžete postupovat dle video návod u na Youtube kanále Swardman .\n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20181013T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20181013T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153658Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v říjnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F01BD45A5090D301000000000000000 010000000A6BE09310089DF4991E41F2D518CC5F8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné post řiky

Je čas připravit trávník na zimu a to použitím hnojiva PURE Autumn s vyšším obsahem draslík u pro podporu kořenového systému a posílení rostlin. Zároveň je mo žné použít hnojivo Turf mix K. Postupovat můžete podle video návodu na Youtube kanále Swardman< /a>.

 \;

Závlaha

Zazimujeme závlah u. Můžete postupovat dle video návodu na Youtube kanále Swardman.

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T103533Z DESCRIPTION:Jako prevenci proti plísni sněžné aplikujte Biovin .\n \nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Doporučujeme ob jednat posezónní servis Va ší sekačky.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20181006T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20181006T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153610Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - hnojení a ochranné postřiky / Sekání tr ávy TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007094C6B55090D301000000000000000 01000000030EEA12CE7FFF84DB2761ECCBA4F49A4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jako p revenci proti plísni sněžné aplikujte Biovin.

 \;

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek . Doporučujeme objednat posezónní servis Vaší sekačky.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T122630Z DESCRIPTION:Teploty klesají\, přesto je dobré doplnit draslík a to druh ou dávkou granulovaného podzimního hnojiva PURE Autumn .\n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20181117T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20181117T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153804Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - hnojení a ochranné postřiky TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000048FB5F6090D301000000000000000 010000000799573FA7AC3F64D970C3DC374CD4134 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Teploty klesají\, přesto je dobré doplnit draslík a to druhou dávkou granulovaného podzimního hnojiva PURE Autumn.

< o:p> \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T123724Z DESCRIPTION:Sekání trávy\nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek . Pokud se růst zastaví\, připravíme sekačku na posezónní servis a zazimování. Doporučujeme vysát veškeré palivo z nádrže a vyjet pos lední zbytky paliva z karburátoru\, viz. návod k obsluze sekačky. Zako nzervujeme nože vřetena biologicky odbouratelným olejem.\n \nVertikutac e\nListopad je měsícem úklidu. Máme poslední možnost mělkou vertiku tací odstranit veškerý biologický materiál\, který by nám mohl pře s zimu škodit.\n \nVyčesávání\nVyčesáním dokončíme úklid trávn íku včetně posbírání posledních listů a větviček\, které jsme p ředtím shrabali a vyfoukali.\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20181103T120000 DTSTAMP:20180129T162030Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20181103T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153740Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v listopadu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A03095B46190D301000000000000000 01000000094D44179D65C58469E591AE8A04E4340 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sekání trávy

Sekáme p ravidelně dle aktuálních podmínek. Pokud se růst zastaví\, připrav íme sekačku na posezónní servis a zazimování. Doporučujeme vysát v eškeré palivo z nádrže a vyjet poslední zbytky paliva z karburátoru\ , viz. návod k obsluze sekačky. Zakonzervujeme nože vřetena biologicky odbouratelným olejem.

 \;

Vertikutace

Listopad je měsícem úklidu. Máme poslední možnost mělkou vertikutací odstrani t veškerý biologický materiál\, který by nám mohl přes zimu škodit .

< o:p> \;

Vyčesávání

Vyčesáním do končíme úklid trávníku včetně posbírání posledních listů a vě tviček\, které jsme předtím shrabali a vyfoukali.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T124129Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nPokud není sníh a půda je ro zmrzlá\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným h nojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem d usíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který podporuje rů st a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. Ideální hno jivo je PURE Autumn .\n \nSekání\nPokud je teplo a tráva stále roste \, nebojte se jí posekat.\n \nVyčesávání\nProvádíme úklid trávní ku včetně posbírání posledních listů a větviček\, které napadaly .\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20181208T120000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20181208T100000 LAST-MODIFIED:20180124T153832Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v prosinci TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B06CFD686290D301000000000000000 010000000BE3A209467CB4F4E8E0C5C951FBBA8BD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nCS\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hnojení a ochranné postřiky

Pokud není sníh a půda je rozmrzlá\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny gra nulovaným hnojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který p odporuje růst a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. I deální hnojivo je PURE Autumn.

 \;

Sekání

Pokud je teplo a tráva stále roste\, nebojte se jí posekat.

 \;

Vyčesávání

Provádíme úklid trávníku včetně posbírání posledních listů a větviček\, které napadaly.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T124450Z DESCRIPTION:Základní kurz péče o domácí trávník. Věnujte energii d o těch činností\, kterými nejvíce ovlivníte kvalitu trávníku. Klí čem k úspěchu je zvládnout základ dokonale.\n \nVíce info: Domácí trávníkář I. \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180317T150000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180317T093000 LAST-MODIFIED:20180124T150949Z LOCATION:Praha PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - domácí trávníkář I. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0E286F16290D301000000000000000 010000000C05ECF391D63964280C14CA3BE79FBB5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Základní kurz péče o domác í trávník. Věnujte energii do těch činností\, kterými nejvíce ovl ivníte kvalitu trávníku. Klíčem k úspěchu je zvládnout základ dok onale.

 \;

Více info: Domácí trávníkář I.

 \;< /span>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT20160M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T124825Z DESCRIPTION:Základní kurz péče o domácí trávník. Věnujte energii d o těch činností\, kterými nejvíce ovlivníte kvalitu trávníku. Klí čem k úspěchu je zvládnout základ dokonale.\n \nVíce info: Domácí trávníkář I. \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180331T150000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180331T093000 LAST-MODIFIED:20180124T151215Z LOCATION:Praha PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - domácí trávníkář I. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002064A6256390D301000000000000000 0100000007B806B66E7F66F4C8EB4BA658330134C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Základní kurz péče o domácí trávník. Věnujte energii do těch či nností\, kterými nejvíce ovlivníte kvalitu trávníku. Klíčem k úsp ěchu je zvládnout základ dokonale.

&nbs p\;

Více info: Domácí trávníkář I.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT20160M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T124930Z DESCRIPTION:Základní kurz péče o domácí trávník. Věnujte energii d o těch činností\, kterými nejvíce ovlivníte kvalitu trávníku. Klí čem k úspěchu je zvládnout základ dokonale.\n \nVíce info: Domácí trávníkář I. \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180414T150000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180414T093000 LAST-MODIFIED:20180124T151532Z LOCATION:Praha PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - domácí trávníkář I. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E06F1E376390D301000000000000000 010000000A6A515F878E02043AD3041E9EDB3F402 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Základní kurz péče o domácí trávník. Věnujte energii do těch či nností\, kterými nejvíce ovlivníte kvalitu trávníku. Klíčem k úsp ěchu je zvládnout základ dokonale.

&nbs p\;

Více info: Domácí trávníkář I.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT20160M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T125001Z DESCRIPTION:Regenerační zásahy - kurz péče o domácí trávník II. ú rovně. I když už víme\, že skvělý trávník stojí na základech - kosení\, hnojení a zavlažování\, tak další krok k dokonalosti jsou regenerační zásahy.\n \nVíce info: Domácí trávníkář II. \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180512T150000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180512T093000 LAST-MODIFIED:20180124T152304Z LOCATION:Praha PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - domácí trávníkář II. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000308163686390D301000000000000000 010000000884A4AAA150E794A8DC29DE12816F4F8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Regenerační zásahy - kurz p éče o domácí trávník II. úrovně. I když už víme\, že skvělý trávník stojí na základech - kosení\, hnojení a zavlažování\, tak další krok k dokonalosti jsou regenerační zásahy.< /p>

 \;

Více info< /span>: Domácí trávníkář II.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT20160M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180118T125120Z DESCRIPTION:Kurz péče o trávník vyšší úrovně. Osiva a výsevy\, oc hranné postřiky\, půdní vylepšovače\, pokusy. \n \nVíce info: Domá cí trávníkář III. \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180602T150000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180602T093000 LAST-MODIFIED:20180124T152304Z LOCATION:Praha PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - domácí trávníkář III. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B018C1986390D301000000000000000 010000000DEEEFCFB7274D145A2B14E4AFC9D4A06 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Kurz péče o trávník vyšš í úrovně. Osiva a výsevy\, ochranné postřiky\, půdní vylepšovače \, pokusy. \;

 \;

Více info: Domácí trávníkář III.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT20160M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180124T125338Z DESCRIPTION:Regenerační zásahy - kurz péče o domácí trávník II. ú rovně. I když už víme\, že skvělý trávník stojí na základech - kosení\, hnojení a zavlažování\, tak další krok k dokonalosti jsou regenerační zásahy.\n \nVíce info: Domácí trávníkář II. \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20180908T150000 DTSTAMP:20180129T162031Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20180908T093000 LAST-MODIFIED:20180124T153045Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - domácí trávníkář II. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000708C42FA1A95D301000000000000000 01000000045BC5AABBB1A194BACEEFDC7D3B36842 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n< !--[if gte mso 9]>\n\n

Regenerační zásahy - k urz péče o domácí trávník II. úrovně. I když už víme\, že skv ělý trávník stojí na základech - kosení\, hnojení a zavlažování \, tak další krok k dokonalosti jsou regenerační zásahy.

 \;

Více info: Domácí trávníkář II.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT20160M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR