BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20200215T090000Z X-CALEND:20201205T110000Z X-WR-RELCALID:{0000002E-6C5F-E00D-5702-F6FD29F828D7} X-WR-CALNAME:Swardman - trávníkářský kalendář 2020 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T105423Z DESCRIPTION:Pokud sníh roztál a půda rozmrzla a zároveň se v nadcháze jících dnech neblíží mrazy\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným hnojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo p římo zimní s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík ( K)\, který podporuje růst a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. Díky tomuto hnojení se rapidně zvyšuje odolnost trávníku proti plísním (plíseň sněžná) i proti mechanickému poškození\, když opět napadne sníh\, nebo když budete chodit po zmrzlém trávník u. Aplikujte hnojivo rozmetadlem (nikoliv sypačem) nebo ručně. Postupov at můžete podle video návodu na Youtube kanále Swardman . Ideální hnojivo je PURE Autumn .\n \ n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200215T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200215T100000 LAST-MODIFIED:20200206T105424Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v únoru TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000063F22AE4DCD501000000000000000 01000000000C526D5756C5B41B21BEF4768F2360A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Pokud sníh roztál a půda rozm rzla a zároveň se v \;nadcházejících dnech neblíží mrazy\, mů žete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným hnojivem. Pou žijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který podporuje růst a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. Díky tomuto hnojení se rapidně zvyšuje odolnost trávníku proti plísním (plíseň sněžná) i proti mechanickému poškození\, když opět napadne sníh\, nebo kdy ž budete chodit po zmrzlém trávníku. Aplikujte hnojivo rozmetadlem (ni koliv sypačem) nebo ručně. Postupovat můžete podle video návodu na < a href="https://www.youtube.com/watch?v=gcQ-iQRmKAY">Yo utube kanále Swardman. Ideální hnojivo je PURE Autumn.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T105552Z DESCRIPTION:Zkontrolujte sekačku\, seřízení vřetene a proveďte zkuše bní start. Se sekáním můžeme začít dle potřeby a aktuálních podm ínek. V polovině března uděláme první zarovnávací seč\, aby všec hna přerostlá stébla byla snížena\, dále sekáme dle podmínek jedno u týdně.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200307T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200307T100000 LAST-MODIFIED:20200206T105553Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - příprava sekačky a sekání TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E053E25FE4DCD501000000000000000 010000000DDE2BE9F23197F4BA1C8E1845058892C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Zkontrolujte sekačku\, seřízení vřetene a proveďte zkušební start. Se sekáním můžeme začít dle potřeby a aktuálních podmínek. V po lovině března uděláme první zarovnávací seč\, aby všechna přeros tlá stébla byla snížena\, dále sekáme dle podmínek jednou týdně.< /span>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T105652Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nOd půlky března teploty zprav idla stoupají nad 10°C\, což je hranice\, kdy se půdní život a tráv a začínají probouzet. To je ten správný čas pro aplikaci startovací dávky hnojiva PURE Sport&Golf \, které Váš trávník správn ě probudí. Můžete postupovat dle video návodu na Youtube kanálu Swar dman . Je zároveň možné použít tekuté hnojivo Fe 8% v poměru 2l na 1000 m2. \n\nAerifikace\, pískování\, dosetí\nTrávník můžete propíchat plnými hroty\, aby se narušil povrch po zimě a zlepšilo se vsakování vody a živin.\n \ n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200314T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200314T100000 LAST-MODIFIED:20200206T105653Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v březnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0DB407BE4DCD501000000000000000 0100000000A794297E3AD57489987205553383D18 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky
Od půlky března teploty zpravidla stoupají nad 10°C\, což je hranice\, kdy se půdní život a tráva začínají prob ouzet. To je ten správný čas pro aplikaci startovací dávky hnojiva PURE Sport&\;Golf\, které Váš trávník správně probudí. Můžete postupovat dle video návodu na Youtube kanálu Swardman. Je zároveň možné použít tekut é hnojivo Fe 8% v poměru 2l na 10 00 m2.

Aerifikace\, pískování\, dosetí
T rávník můžete propíchat plnými hroty\, aby se narušil povrch po zim ě a zlepšilo se vsakování vody a živin.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T110531Z DESCRIPTION:Sekáme již pravidelně\, ideálně 2x týdně. Četnost se v šak řídí aktuální rychlostí růstu a výškou sečení. Čím niž ší děláme střih\, tím sečeme častěji a dodržujeme zlaté pravidl o 1/3. Nikdy nezkracujeme stébla o více jak 1/3 délky. Pravidelně kont rolujeme kvalitu střihu vřetene. Dle potřeby seřídíme\, postupujte p odle video návodu na Youtube kanále Swardman .\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200328T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200328T100000 LAST-MODIFIED:20200206T110532Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - příprava sekačky a sekání TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0ADA1A7E5DCD501000000000000000 010000000B1B83882E350C44E9BA3F6DE29358BA9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Sekáme již pravid elně\, ideálně 2x týdně. Četnost se však řídí aktuální rychlos tí růstu a výškou sečení. Čím nižší děláme střih\, tím seč eme častěji a dodržujeme zlaté pravidlo 1/3. Nikdy nezkracujeme stébl a o více jak 1/3 délky. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřeten e. Dle potřeby seřídíme\, postupujte podle video návodu na Youtube kanále Swardman.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T110633Z DESCRIPTION:Vertikutace\nČas na první vertikutaci. Po zimě je potřeba t rávník vyčistit a zbavit ho odumřelých částí\, které napomáhají tvorbě nežádoucí plsti. Zároveň zvýšíme účinnost hnojiva díky narušení povrchu půdy\, který může po zimě fungovat jako nepropust ná slupka.\n \nVyčesávání\nVyčesávání je nejvhodnější metodou odstranění zbylé plsti a odumřelých částí rostlin\, které nebyly vyhozeny do sběrného koše. Proto následuje bezprostředně po vertikut aci. Zvýší provzdušnění a celkově podpoří odnožení a zahuštěn í trávníku.\n \nAerifikace\, pískování\, dosetí\n \nDle potřeby do poručujeme utužená místa propíchat plnými hroty. \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200404T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200404T100000 LAST-MODIFIED:20200206T110634Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v dubnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000906932D5E5DCD501000000000000000 01000000098654EFAF022EF4C9FA95A473DBF5AC7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Ver tikutace

Čas na první vertikutaci. Po zimě je potřeba trávník vyčisti t a zbavit ho odumřelých částí\, které napomáhají tvorbě nežádo ucí plsti. Zároveň zvýšíme účinnost hnojiva díky narušení povrc hu půdy\, který může po zimě fungovat jako nepropustná slupka.< /o:p>

 \;

Vyčesávání

Vyčesávání je nejvhodnější metodou odstranění zbylé plsti a odumřelých částí rostlin\, které nebyly vyhozeny do sběrného ko še. Proto následuje bezprostředně po vertikutaci. Zvýší provzdušnění a celkově podpoří odnožení a zahuště ní trávníku.

 \;

Aerifikace\, pískování\, dosetí

Dle potřeby doporučujeme utužená místa propích at plnými hroty.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T110709Z DESCRIPTION:Teploty jsou nad nulou a nehrozí zamrznutí zavlažovacího sy stému. Proto závlahu zprovozníme a zkontrolujeme její funkčnost ve v šech sektorech. Případně použijeme ořezávač trysek závlahy \, pokud jsou trysky po zimě zarostlé trávou. V případě problému mám e ještě čas na případný servisní zásah.\n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200411T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200411T100000 LAST-MODIFIED:20200206T110710Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - zavlažování v dubnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070F29FEAE5DCD501000000000000000 0100000004B1ABA97C7E11C479CF521A74DE16B82 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Teploty jsou nad nulou a nehroz í zamrznutí zavlažovacího systému. Proto závlahu zprovozníme a zkon trolujeme její funkčnost ve všech sektorech. Případně použijeme ořezávač trysek závlahy\, pokud jsou trysky po zimě zaro stlé trávou. V případě problému máme ještě čas na případný se rvisní zásah.

< /tr>

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T115452Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nPokud máme trávník bez plsti a kořenový systém dostatečně vyvinutý\, aplikujeme další dávku h nojiva PURE Sport&Golf . Pokud trávník roste nerovnoměrně a zt rácí barvu\, můžeme pohnojit dříve. Můžeme lokálně aplikovat pos třik proti dvouděložným plevelům Bofix.\n \nSekání trávy\nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-l i posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující. Pravideln ě kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potřeby seřídíme\, postu pujte podle video návodu na Youtube kanále Swardman .\n \nVertikutace\nPokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci.\n \nVyčesávání \nPo verti kutaci je potřeba trávník vyčesat.\n \nZávlaha\nSe zvyšujícími se teplotami začíná vysychat i půda. Proto zapneme závlahu na automatick ý režim\, kdy optimální dávka na 1m2 je cca 25l vody za týden.\n \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200502T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200502T100000 LAST-MODIFIED:20200206T115453Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - Jak pečovat o trávník v květnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030AC399EECDCD501000000000000000 0100000009AC8E9466E27F6488ACD3478B3C54E2C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky

Pokud máme trávník bez plsti a kořenový syst ém dostatečně vyvinutý\, aplikujeme další dávku hnojiva PURE Sport&\;Golf. Pokud trávník r oste nerovnoměrně a ztrácí barvu\, můžeme pohnojit dříve. Můžeme lokálně aplikovat postřik proti dvouděložným plevelům Bofix.

 \;< /p>

Sekání trávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideá lně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle pot řeby seřídíme\, postupujte podle video návodu na Youtube kanál e Swardman.

 \;

Verti kutace

Pokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci.

 \;

Vyčesávání

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat .

 \;

Závlaha

Se zv yšujícími se teplotami začíná vysychat i půda. Proto zapneme závla hu na automatický režim\, kdy optimální dávka na 1m2 je cc a 25l vody za týden.

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T120117Z DESCRIPTION:Teploty stoupají\, zkontrolujeme dávkování závlahy. Trpí- li nějaká místa vysycháním\, například kolem stromů a keřů\, zv ýšíme v odpovídající sekci dávkování.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200530T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200530T100000 LAST-MODIFIED:20200206T120118Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - zavlažování v červnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000601ECC22EDDCD501000000000000000 0100000004DD9AB714C38484C92E5E98CA02DD95B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Teploty stoup ají\, zkontrolujeme dávkování závlahy. Trpí-li nějaká místa vysyc háním\, například kolem stromů a keřů\, zvýšíme v odpovídajíc í sekci dávkování.

 \ ;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T120204Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nKonec června je další obdob í pro hnojení sezónním BIO hnojivem PURE Sport&Golf . \n \nSek ání trávy\nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den ná sledující. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potře by seřídíme\, postupujte podle video návodu na Youtube kanále Swardma n .\n \nVertikutace\nPřed h nojením opět provádíme vertikutaci.\n \nVyčesávání \nPo vertikutac i trávník vyčešeme od stařiny a plsti.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200606T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200606T100000 LAST-MODIFIED:20200206T135418Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - Jak pečovat o trávník v červnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D07C0B97EDDCD501000000000000000 010000000C1D219AF8E7E194B8228F3A23A74E224 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky

Konec června je další období pr o hnojení sezónním BIO hnojivem PURE Sport&\;Golf.

&nb sp\;

Sekání trávy< /b>

Sekáme pravideln ě dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující. Pravidelně kontro lujeme kvalitu střihu vřetena. Dle potřeby seřídíme\, postupujte podle video návodu na Yout ube kanále Swardman.

 \;

Vertikutace

Před hnojením opět provádíme vertikutaci.

 \;

Vyčesávání

Po vertikutaci trávník vyčešeme od stařiny a plsti.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T120238Z DESCRIPTION:Dle teplot a srážek zvyšujeme dávkování závlahy až na 4 0l/m2 týdně.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200627T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200627T100000 LAST-MODIFIED:20200206T120239Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - zavlažování v červnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040529EAAEDDCD501000000000000000 010000000A38E624F512C0545929EF917E8BCCC73 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Dle teplot a srážek zvyšujeme dávkování závlahy až na 40l/m2 týdně.

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T120316Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nTrávník nabírá dech a proto je potřeba dodat mu dostatek živin\, ideální je hnojivo PURE Sport&Go lf a to i pro případ posílení rostlin před regeneračními z ásahy.\n \nSekání trávy\nSečeme dle potřeby a rychlosti růstu tráv y. Je čas dovolených a pokud si to situace žádá\, pokuste se domluvit například se sousedem\, že Vám ve Vaší nepřítomnosti poseká.\n \ nVertikutace\nKonec července je ideální pro další vertikutaci. Při e xtrémních teplotách vertikutaci vynecháme a provedeme jenom vyčesán í.\n \nVyčesávání\nPo vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.\n \ nAerifikace\, pískování\, dosetí\nTráva díky vyšším teplotám a s uššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červnového hnojen í dostatečná do konce července.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200725T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200725T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121527Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v červenci TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020C7AFC1EDDCD501000000000000000 01000000045C81307BF76C34293DCD2AF0C6C8FD6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky

Trávník nabírá dech a proto je potřeba dodat mu dostatek živin\, ideální je hnojivo P URE Sport&\;Golf a to i pro případ pos ílení rostlin před regeneračními zásahy.

 \;

< p class=MsoNormal>Sekání trávy

Sečeme dle potřeby a rychlosti růstu tr ávy. Je čas dovolených a pokud si to situace žádá\, pokuste se domlu vit například se sousedem\, že Vám ve Vaší nepřítomnosti poseká.< o:p>

 \;

Vertikutace

Konec července je ideální pro další v ertikutaci. Při extrémních teplotách vertiku taci vynecháme a provedeme jenom vyčesání.

 \;

Vyčesávání

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.

 \;

Aerifikace\, pískování\, dosetí

T ráva díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růst. Zás oba živin je z červnového hnojení dostatečná do konce července.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T120353Z DESCRIPTION:Hnojení\, a ochranné postřiky\nTráva díky vyšším teplot ám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červencové ho hnojení dostatečná. Můžeme posílit ochranu proti chorobám z vyso kých teplot a sucha postřikem. Zároveň je možné použít tekuté hno jivo Turf mix K . Vzhledem k tomu\, že teploty stoupají nad 30°C\, lze použít i podzimní hnojivo PURE Autumn \, které zvýší odolnost v extrémních podmínkách (teplo\, sucho).\n \nSekání trávy\nSekáme pr avidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli bychom posekat v den následující.\n \nVertiku tace\nTráva díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růs t. Zásoba živin je z červencového hnojení dostatečná.\n \nAerifikac e\, pískování\, dosetí\nDruhá polovina srpna je vhodná pro regenera ční zásahy. Trávník má dostatek času na zregenerování před zimou . Doporučujeme využít služeb odborných firem s potřebným vybavením . Malé plochy lze jednoduše aerifikovat ručním nářadím. Námi dopor učované jsou aerifikační vidle . Mechanizaci lze i zapůjčit. Den před em půdu zvlhčete větší zálivkou. Po aerifikaci následuje pískován í a dosetí travním osivem . Pískujeme křemičitým pískem frakcí 0/2 v množství až 1t/1 00m2\, dle průměru použitých hrotů. Společně s křemičitým píske m zapracujte Zeolit . Ten na sebe poutá živiny a vodu\, které poté v horš ích časech postupně uvolňuje. Zeolit zajišťuje také celkové provzd ušnění půdy. Osivo vysíváme před pískováním. Doporučujeme použ ít půdní vylepšovače\, jakým je například hroznový kompost BIOVIN \, který podpoří rozvoj mikroorganismů.\n \nZávlaha\nKon trolujeme závlahu zejména v teplejších dnech. Pokud jsme dosévali tr ávník\, zvýšíme krátkodobě interval závlahy. Dle potřeby\, např íklad i na 4-5 krátkých zálivek denně\, abychom semena trávy udržel i ve vlhku a zajistili úspěšnost klíčení.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200808T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200808T100000 LAST-MODIFIED:20200206T120354Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v srpnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060D4ABD7EDDCD501000000000000000 01000000002ED4162E3D31C49BD5031877DABAD44 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení\, a ochranné postřiky

Tráva díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růst . Zásoba živin je z červencového hnojení dostatečná. Můžeme posí lit ochranu proti chorobám z vysokých teplot a sucha postřikem. Zárove ň je možné použít tekuté hnojivo Turf mix K. Vzhledem k tomu\, že teploty stoupají nad 30°C\, lze použít i podzimní hnojivo PURE Autumn\, které zvýší odo lnost v extrémních podmínkách (teplo\, sucho).

 \;< /p>

Sekání trávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních po dmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li posekat jeden den\, měli byc hom posekat v den následující.

 \;

Vertikutace

Tráva díky vyšším tepl otám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba živin je z červencov ého hnojení dostatečná.

 \;

< span class=SpellE>Aerifikace\, pískování\, dosetí

Druhá po lovina  srpna je vhodná pro regene rační zásahy. Trávník má dostatek času na zregenerování před zim ou. Doporučujeme využít služeb odborných firem s potřebným vybaven ím. Malé plochy lze jednoduše aerifikovat ru čním nářadím. Námi doporučované jsou aeri fikační vidle. Mechanizaci lze i zapůjčit. Den předem půd u zvlhčete větší zálivkou. Po aerifikaci n ásleduje pískování a dosetí travním osivem. Pískujeme křemičitým pískem fr akcí 0/2 v množství až 1t/100m2\, dle průměru použitých hrotů. Společně s \;křemičitým pískem zapracujte Zeolit . Ten na s ebe poutá živiny a vodu\, které poté v \;horších časech postupn ě uvolňuje. Zeolit zajišťuje také celkové provzdušnění půdy. Osivo vysíváme před písková ním. Doporučujeme použít půdní vylepšovače\, jakým je například hroznový kompost BIOVIN\, který podpoří rozvo j mikroorganismů.

 \;

Závlaha

Kontrolujeme závlahu zejména v teplejš ích dnech. Pokud jsme dosévali trávník\, zvýšíme krátkodobě inter val závlahy. Dle potřeby\, například i na 4-5 krátkých zálivek denn ě\, abychom semena trávy udrželi ve vlhku a zajistili úspěšnost klí čení.

 \;< /p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T121119Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nSezóna začala svou poslední čtvrtinu\, začátek září je posledním obdobím pro aplikaci sezónn ího hnojiva PURE Sport&Golf .\n \nSekání trávy\nSekáme pravid elně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li pose kat jeden den\, měli bychom posekat v den následující.\n \nVertikutace \nPokud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci \, nejpozději ale do 20.9.\n \nVyčesávání\nPo vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.\n \nAerifikace\, pískování\, dosetí\nPokud jsme n estihli aerfikaci v srpnu\, září je také vhodný měsíc. Nezapomeňte na pískování a dosev.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200905T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200905T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121120Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v září TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090764DEAEEDCD501000000000000000 010000000A9C6437276A51E4B801690B4BECA4CA6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky

Sezóna začala svou poslední čtv rtinu\, začátek září je posledním obdobím pro aplikaci sezónního hnojiva PURE Sport&\;Golf .

< o:p> \;

Sekání trávy

Sekáme pravid elně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně. Nestihneme-li pose kat jeden den\, měli bychom posekat v den následující.

 \;

Vertikutace

Po kud nám to čas dovolí\, opět proveďte před hnojením vertikutaci\, nejpozději ale do 20.9.

 \;

Vyčesávání

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.

 \;

Aerifikace\, pískování\, dosetí

Pokud jsme nestihli aerfikaci v srpnu\, září je ta ké vhodný měsíc. Nezapomeňte na pískování a dosev.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T121207Z DESCRIPTION:Jako prevenci proti plísni sněžné aplikujte Biovin .\n \nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Doporučujeme ob jednat posezónní servis Va ší sekačky.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20201003T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20201003T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121208Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - hnojení a ochranné postřiky / Sekání tr ávy TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040DA0CFEEEDCD501000000000000000 0100000007A217DBED052D54BB155A9A21979A742 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Jako prevenci proti plísni sně žné aplikujte Biovin.< o:p>

 \;

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Doporučujeme objednat < a href="https://www.swardman.com/cz/e-shop/servis/">posezónní servis Vaší sekačky.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T121234Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nJe čas připravit trávník na zimu a to použitím hnojiva PURE Autumn s vyšším obsahem draslíku pro podporu kořenového systému a posílení rostlin. Zároveň je mož né použít hnojivo Turf mix K . Postupovat můžete podle video návodu na Youtube kanále Swardman .\n \nZávlaha\nZazimujeme závlahu. Můžete postupovat dle video návod u na Youtube kanále Swardman .\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20201010T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20201010T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121235Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v říjnu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000901AA80EEFDCD501000000000000000 010000000C67DBBD350904D40BE36472CFE7A7508 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky

Je čas připravit trávník na zim u a to použitím hnojiva PURE Autumn< /a> s vyšším obsahem draslíku pro podporu kořenového systému a pos ílení rostlin. Zároveň je možné použít hnojivo Turf mix K . Postupovat můžete podle video návodu na Youtube kanále Swa rdman.

 \;

Závlaha

Zazimujeme z ávlahu. Můžete postupovat dle video návodu na Youtube kanále Sw ardman.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T121319Z DESCRIPTION:Sekání trávy\nSekáme pravidelně dle aktuálních podmínek . Pokud se růst zastaví\, připravíme sekačku na posezónní servis a zazimování. Doporučujeme vysát veškeré palivo z nádrže a vyjet pos lední zbytky paliva z karburátoru\, viz. návod k obsluze sekačky. Zako nzervujeme nože vřetena biologicky odbouratelným olejem.\n \nVertikutac e\nListopad je měsícem úklidu. Máme poslední možnost mělkou vertiku tací odstranit veškerý biologický materiál\, který by nám mohl pře s zimu škodit.\n \nVyčesávání\nVyčesáním dokončíme úklid trávn íku včetně posbírání posledních listů a větviček\, které jsme p ředtím shrabali a vyfoukali.\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20201107T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20201107T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121325Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v listopadu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0F7D828EFDCD501000000000000000 010000000D5ECD885650EC6428EB3AF81702C9890 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Sekání trávy

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Po kud se růst zastaví\, připravíme sekačku na posezónní servis a zazi mování. Doporučujeme vysát veškeré palivo z nádrže a vyjet posledn í zbytky paliva z karburátoru\, viz. návod k obsluze sekačky. Zakonzer vujeme nože vřetena biologicky odbouratelným olejem.< /p>

 \;

Vertikutace

Listo pad je měsícem úklidu. Máme poslední možnost mělkou vertikutací odstranit veškerý biologický materiál\, který by nám mohl přes zimu škodit.

 \;

Vyčesávání

Vyčesáním dokončíme úklid trávníku včetně posb írání posledních listů a větviček\, které jsme předtím shrabali a vyfoukali.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T121349Z DESCRIPTION:Teploty klesají\, přesto je dobré doplnit draslík a to druh ou dávkou granulovaného podzimního hnojiva PURE Autumn .\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20201114T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20201114T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121417Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - hnojení a ochranné postřiky TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000705DEA3AEFDCD501000000000000000 010000000E75AB5E0341C0D4AA7AA6EE1F989CE54 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Teploty klesají\, přesto je do bré doplnit draslík a to druhou dávkou granulovaného podzimního hnoji va PURE Autumn.< /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200206T121423Z DESCRIPTION:Hnojení a ochranné postřiky\nPokud není sníh a půda je ro zmrzlá\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným h nojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem d usíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který podporuje rů st a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. Ideální hno jivo je PURE Autumn .\n \nSekání\nPokud je teplo a tráva stále roste \, nebojte se jí posekat.\n \nVyčesávání\nProvádíme úklid trávní ku včetně posbírání posledních listů a větviček\, které napadaly .\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20201205T120000 DTSTAMP:20200207T151231Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20201205T100000 LAST-MODIFIED:20200206T121427Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Swardman - péče o trávník v prosinci TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000701E384FEFDCD501000000000000000 0100000007F3BECD520926649930290060471E645 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nC S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Hnojení a ochranné postřiky

Pokud není sníh a půda je rozmrz lá\, můžete využít této oblevy a doplnit živiny granulovaným hnoji vem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo přímo zimní s minimem dusí ku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K)\, který podporuje růst a rozvoj kořenového systému při nízkých teplotách. Ideální hnojivo je PURE Autumn.

 \;

Sekání

Pokud je teplo a tráva stále roste\, n ebojte se jí posekat.

 \;

Vyčesáv ání

Provádíme úklid trávníku včetně posbírání posledních lis tů a větviček\, které napadaly.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR