U bevindt zich hier: Home » Hoe te kopen » Handelsvoorwaarden

Termen en voorwaarden

Handelsvoorwaarden van de internetwinkel van de vennootschap Swardman, s.r.o.

(verder te noemen: "Handelsvoorwaarden")

04/2017
Swardman, s.r.o.

rechtsgeldig vanaf 1. 8. 2017


 1. Definitie van termen
 2. Algemene bepalingen
 3. Mededeling voor het sluiten van een koopovereenkomst
 4. Koopovereenkomst
 5. Prijs voor de goederen en betalingsmethoden
 6. Transport en aflevering van de goederen
 7. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen
 8. Recht van de Verkoper om de overeenkomst te herroepen
 9. Rechten op grond van gebrekkige nakoming
 10. Bescherming van de persoonsgegevens
 11. Slotbepalingen
 12. Bijlagen van de Handelsvoorwaarden

1.  Definitie van termen

Onder de "Verkoper" wordt in deze Handelsvoorwaarden de handelsvennootschap Swardman, s.r.o., IdNr. 291 55 738 begrepen, met maatschappelijke zetel in Praag 4, Pod Svahem 1582/12, postcode 147 00, handelsvennootschap ingeschreven in het Handelsregister gehouden bij de Stedelijke Rechtbank in Praag. onder dossiernr. C 204808, die ondernemer is in de zin van het bepaalde in § 420 van Wet nr. 89/2012 Coll., van het Burgerlijk Wetboek (verder te noemen „Burgerlijk Wetboek“).

Onder de "Winkel" wordt in deze Handelsvoorwaarden de bedrijfsruimte van de Verkoper begrepen die zich bevindt in Praag 4, Pod Svahem 1582/12, tel.  608 707 797. 

Onder de "Webpagina" wordt in deze Handelsvoorwaarden de internetpagina www.swardman.com begrepen.
Onder de "Webwinkel" wordt in deze Handelsvoorwaarden ​​de internetwinkel van de Verkoper begrepen, geëxploiteerd via een Webpagina.

Onder de "Consument" wordt in deze Handelsvoorwaarden in overeenstemming met het bepaalde in § 419 van het Burgerlijk Wetboek een dergelijke klant van de internetwinkel van de Verkoper begrepen, die buiten het kader van zijn handelsactiviteit of buiten het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep een overeenkomst met de Verkoper als ondernemer sluit in de zin van het bepaalde in. § 420 van het Burgerlijk Wetboek of met hem anders onderhandelt.

Onder de "Ondernemer" wordt in deze Handelsvoorwaarden in overeenstemming met het bepaalde in § 420 van het Burgerlijk Wetboek een dergelijke klant van de Internetwinkel van de Verkoper begrepen, die zelfstandig voor eigen rekening en verantwoordelijkheid een verdienende activiteit uitoefent als ondernemer of op soortgelijke wijze met de bedoeling om dit consequent voor de winst te doen, en ook een dergelijke klant van de Internetwinkel van de Verkoper, die met de Verkoper overeenkomsten sluit met betrekking tot zijn eigen handels-, productie of soortgelijke activiteiten, of bij een zelfstandige uitoefening van zijn beroep, eventueel een persoon die voor of namens op rekening van de ondernemer handelt in de zin van het bepaalde in § 420 par. 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Onder de "Koper" wordt in deze Handelsvoorwaarden de gemeenschappelijke aanduiding van de Consument en de Ondernemer begrepen.


2.  Algemene bepalingen 

2.1. Deze Handelsvoorwaarden regelen met name de wederzijdse rechten en plichten van de Verkoper en de Koper bij de verkoop en aankoop van goederen in de Internetwinkel van de Verkoper en in overeenstemming met het bepaalde in § 1751 alinea. 1 van het Burgerlijk Wetboek, evenals hun wederzijdse rechten en verplichtingen ontstaan op grond van de koopovereenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper ( hierna "koopovereenkomst" of "overeenkomst").


3.  Mededeling voor het sluiten van een koopovereenkomst

3.1. Koper bekrachtigt door het plaatsen van een bestelling van goederen op de Webpagina van de Verkoper dat hij kennis heeft genomen met deze Handelsvoorwaarden, dat hij daarmee akkoord gaat en dat hij de mogelijkheid had om van deze voorwaarden tijdig kennis te nemen voor de plaatsing van de bestelling.


4.  Koopovereenkomst

4.1. De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper ontstaat op het ogenblik van de betekening van een e-mail, die de aanvaarding van de bestelling van de Koper bevestigt (door acceptatie), die via elektronische post verzonden werd door de Verkoper aan de Koper naar diens e-mailadres vermeld in diens bestelling. Verkoper en Koper sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepassing uit van het bepaalde in § 1732 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek op hun contractuele relatie.

4.2. Voor de bestelling van goederen moet de Koper als eerste op de Webpagina een selectie van goederen uitvoeren en deze plaatsen in een "winkelwagen" door te klikken op het icoon met de aanduiding "In winkelwagen". De Koper moet dan klikken op het vakje met de aanduiding "Doorgaan met de bestelling" en als volgende stap zich aanmelden via zijn rekening, eventueel zich registreren. Er volgt een controle van het adres en selectie van de transport- en betalingswijze. De volgende stap is een recapitulatie van de bestelling en controle van de ingevoerde gegevens van de Koper. Om een ​​bestelling te verzenden, moet de Koper bewijzen, dat hij akkoord gaat met deze Handelsvoorwaarden. Na goedkeuring bevestigt hij de bestelling.

4.3. Voor de verzending van de bestelling aan de Verkoper krijgt de Koper de mogelijkheid ​​om gegevens te controleren en te wijzigen, die de Verkoper in de bestelling heeft geplaatst, waarbij de Koper de mogelijkheid heeft om fouten ontstaan bij het invoeren van de gegevens voor de plaatsing van de bestelling vast te stellen en te corrigeren. De Koper is verplicht om bij het bestellen van de goederen alle gegevens correct en naar waarheid te vermelden. Met betrekking hierop worden de gegevens vermeld in de bestelling door de Verkoper beschouwd als juist. De Verkoper bevestigt onmiddellijk na de ontvangst van de bestelling aan de Koper de ontvangst van de bestelling via een e-mail gestuurd via elektronische post aan de Koper naar diens e-mailadres vermeld in diens bestelling. Samen met deze bevestigingsmail zal de Verkoper aan de Koper naar het e-mailadres vermeld in zijn bestelling de bewoording van de tussen hen gesloten koopovereenkomst in pdf-formaat sturen, en wel samen met de tekst van deze Handelsvoorwaarden, waarbij hierdoor de plicht van de Verkoper vastgelegd in § 1822 en 1827, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek beschouwd wordt als vervuld. De gesloten overeenkomst zal opgeslagen worden bij de Verkoper. 

4.4 De ontstane overeenkomst kan alleen gewijzigd of geannuleerd worden na wederzijdse goedkeuring door de partijen of op basis van wettelijke gronden.

4.5 De Verkoper behoudt zich het recht om het aanbod van de Koper in de vorm van geplaatste bestelling van goederen op de Webpagina van de Verkoper of een deel daarvan niet te aanvaarden, dit vooral als de door de Koper bestelde goederen niet meer worden gefabriceerd of geleverd of indien de prijs van de leveranciers van de goederen beduidend is gewijzigd. De Verkoper informeert de Koper over dit feit via een informatieve e-mail gestuurd naar diens e-mailadres vermeld in diens bestelling. In het geval, dat de Koper nog voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst een deel van of de gehele koopprijs van de bestelde goederen betaalde, zal dit bedrag in het geval van niet-acceptatie van zijn bestelling zijdens de Verkoper terugbetaald worden naar de bankrekening, waarvandaan de koopprijs betaald werd.

4.6 De Verkoper is altijd gerechtigd om, afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, hoogte van de koopprijs, geschatte transportkosten) nog voor het versturen van de bevestigingsmail aan de Koper deze te verzoeken om een extra bevestiging van diens bestelling (bijvoorbeeld schriftelijk, per e-mail of telefonisch) te sturen.

4.7. De Koper gaat bij het sluiten van de koopovereenkomst akkoord met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand.

4.8. De Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor op de bestelde goederen in de zin van het bepaalde in § 2132 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de Koper pas eigenaar van de goederen wordt door een volledige betaling van de koopprijs volgens de koopovereenkomst.


5.  Prijs voor de goederen en betalingsmethoden

5.1. De prijzen vermeld op de Webpagina zijn contractuele prijzen en zijn geldig voor de betreffende bestelling op het moment van de plaatsing hiervan door de Koper. Prijzen in overzichten en aanbiedingen op de Webpagina worden vermeld inclusief BTW. Deze prijs wordt vermeld inclusief alle andere belastingen en heffingen, met uitzondering van het transportgeld, waarvan de grootte hieronder wordt weergegeven. Het recyclingsrecht is inbegrepen in de prijs. Door deze bepaling wordt niet de mogelijkheid van de Verkoper beperkt om goederen te verkopen tegen prijzen die individueel overeengekomen worden.

5.2. De Koper kan de prijs van de goederen volgens de koopovereenkomst en eventuele transportkosten naar zijn keuze betalen zoals vermeld in zijn bestelling op de volgende manieren:

 • in contanten in de Winkel van de Verkoper;
 • met een betaalkaart in de Winkel van de Verkoper;
 • Contant via postorder op de locatie die door de Koper bepaald werd in zijn bestelling;
 • door overboeking op de rekening van de Verkoper op basis van een factuur (bestaande klanten) of een proforma factuur;
 • met behulp van de betalingsgateway GP webpay

5.3. In het geval van betaling in contanten in de Winkel van de Verkoper, met betaalkaart in de Winkel van de Verkoper of via contante betaling bij postorder moet de koopprijs worden betaald bij de overname van de bestelde goederen. In het geval van overboeking is de koopprijs betaalbaar volgens de vervaldatum vermeld op de factuur. In het geval van overboeking wordt de verplichting van de Koper om de koopprijs te betalen vervuld op het moment van bijschrijving van het betreffende bedrag op de rekening van de Verkoper.

5.4. De Verkoper kan de Koper vragen om vooruitbetaling van de koopprijs.


6.  Transport en aflevering van de goederen

6.1. De leveringen van de bestelde goederen zullen op basis van beschikbaarheid en operationele capaciteiten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, meestal binnen 2 - 14 werkdagen. De plaats van de overname wordt bepaald op basis van de bestelling van de Koper. De levering omvat niet de installatie van de goederen. Het transport naar het bestemmingsadres wordt verzorgd door de Verkoper, zoals gespecificeerd in paragraaf 6.3. van deze Handelsvoorwaarden.

6.2. De zending met de bestelde goederen bevat het origineel van het belastingbewijs, instructies voor het gebruik van de goederen en de garantiekaart (indien uitgegeven).

6.3. De bestelde goederen kunnen volgens de keuze van de Koper vermeld in diens bestelling betekend of overgenomen worden op de volgende manieren:

 • persoonlijke overname door de Koper in de Winkel van de Verkoper tijdens de openingsuren:
  • Ma 08:00 - 17:00 uur;
  • Di 08:00 - 17:00 uur;
  • Wo 08:00 - 17:00 uur;
  • Do 08:00 - 17:00 uur;
  • Vr 08:00 - 18:00 uur;
  • De winkel kan op elk gewenst moment bezocht worden na voorafgaande telefonische afspraak
 • door middel van een transportbedrijf

6.4. De Verkoper en de Koper kunnen ook een andere transportwijze overeenkomen dan vermeld in de voorafgaande paragraaf van deze Handelsvoorwaarden, waarbij in dit geval de Koper ​​het risico en eventuele meerkosten in verband met deze transportwijze draagt.

6.5. De prijs voor het transport voor bestelde goederen is als volgt:

 • persoonlijke overname in de Winkel van de Verkoper
  - kosteloos
 • bezorging van pakketten via koeriersdiensten - de transportprijzen variëren volgens standaardtarieven en worden berekend afhankelijk van het volume en het gewicht van de bestelde goederen. De concrete prijs voor het transport op het grondgebied van de Tsjechische Republiek wordt berekend op basis van de inhoud van de winkelwagen en kan maximaal CZK 2.500 per 1 stuk product bedragen. De prijs voor het transport op het grondgebied van een andere staat wordt altijd individueel berekend en wel volgens het huidige tarief van de entiteit, die transportdiensten verleent en wordt door de Koper goedgekeurd eveneens voorafgaand aan het verzenden van de bestelling.

6.6. In het geval dat het om redenen aan de zijde van de Koper nodig is de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan vermeld in de bestelling te leveren, is de Koper verplicht de noodzakelijke kosten in verband met de herhaalde levering van de goederen te betalen, respectievelijk de noodzakelijke kosten in verband met een andere afleveringsmethode. 

6.7. Bij de overname van de goederen van de vervoerder is de Koper verplicht om de gaafheid van de verpakkingen van de goederen te controleren en in geval van welke dan ook gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gebreken in het protocol van overname te vermelden. Wordt een beschadiging van de verpakking vastgesteld, die van een ongeoorloofde binnendringing in de zending getuigt, dan is de Koper niet verplicht om de zending van de vervoerder over te nemen. Voor een probleemloze overname van de zending met een maaier, volg alstublieft de juiste procedure bij de overname van een maaier Swardman.

 


7.  Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen

7.1. Modelinstructies over het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen op grond van § 1920 alinea 1 letters f), g) en h) van het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming met de Regeringsverordening nr. 363/2013 Coll.:

7.1.1. Het recht om de overeenkomst te herroepen

7.1.1.1. De consument heeft het recht om zich binnen 14 dagen terug te trekken uit de overeenkomst zonder opgave van redenen, indien de overeenkomst op afstand werd gesloten.

7.1.1.2. De consumenten heeft het recht om zich binnen 14 dagen terug te trekken uit de overeenkomst zonder opgave van redenen, indien hij de goederen alleen heeft getest, echter niet gebruikt. Indien de goederen tekenen van gebruik vertonen, kan de Verkoper terugtrekking uit de overeenkomst afwijzen.

            Definitie van het testen:

 1. Het testen betekent het aanvullen van bedrijfsvloeistoffen, samenstellen volgens de gebruiksaanwijzing, inbedrijfstelling volgens de gebruiksaanwijzing en manipulatie zodanig, dat er geen schade of slijtage van de machine voorkomt.
 2. De maaier kan gestart, de spil in bedrijf gesteld en de loop getest worden. Dit alleen buiten het gazon op een schone en vlakke ondergrond om te voorkomen dat enig deel van de machine vervuild, versleten, bekrast of geschaafd raakt.

Elke beschadiging of slijtage van de machine of zijn onderdelen is een indicatie van het gebruik en is een argument voor het verwerpen van de herroeping van de overeenkomst.

7.1.1.3. De Consument heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de dag na de datum waarop hij of een door hem bepaalde derde persoon (met uitzondering van de vervoerder) de goederen overneemt (in het geval van het sluiten van een overeenkomst, waarvan het onderwerp gevormd word door verschillende soorten goederen of de levering van een aantal onderdelen, heeft hij het recht om zich terug te trekken binnen 14 dagen na de datum waarop hij of een door hem bepaalde derde persoon (met uitzondering van de vervoerder) de laatste levering van de goederen overneemt).

7.1.1.4. Voor de doeleinden van de geldendmaking van het herroepingsrecht moet de Consument over zijn herroeping van de overeenkomst de Verkoper op de hoogste stellen in de vorm van een eenzijdige juridische handeling (bijvoorbeeld door middel van een brief verstuurd via een bedrijver van postdiensten, per fax of e-mail). De Consument kan het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping gebruiken, het is echter niet zijn plicht.

7.1.1.5. Met het oog op de termijn van de herroeping van de overeenkomst is het voldoende om de herroeping van de overeenkomst te sturen vóór het verstrijken van de betreffende termijn.

7.1.2 Gevolgen van de herroeping van de overeenkomst

7.1.2.1. Indien de Consument de overeenkomst herroept, zal hem de Verkoper zonder onnodig uitstel, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag toen hij de kennisgeving van de Consument over de herroeping van de overeenkomst ontving, alle betalingen terugbetalen, die hij van de Consument ontving, behalve aanvullende kosten ontstaan ten gevolge van de door de Consument gekozen leveringswijze, die anders is als de goedkoopste wijze van de standaardlevering aangeboden door de Verkoper). De Verkoper zal voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken, dat de Consument gebruikt heeft voor de uitvoering van de begintransactie, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft bepaald. In geen geval ontstaan ermee extra kosten voor de Consument. De Verkoper zal de betaling terugbetalen pas na de ontvangst van de geretourneerde goederen, of indien de Consument bewijst, dat hij de goederen teruggestuurd heeft, naargelang wat het eerst plaatsvindt.

a) Overname van de goederen - De consument is verplicht de goederen zonder onnodig uitstel, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de terugtrekking uit de overeenkomst is geschied, terug te sturen of deze te overhandigen aan de Verkoper op het adres Praag 4, Pod Svahem 1582/12. De termijn wordt beschouwd als nagekomen, als de Verkoper de goederen aan de Consument terugstuurt voor het verstrijken van 14 dagen.

b) De kosten in verband met het terugzenden van de goederen - De Consument draagt de directe kosten in verband met het terugzenden van de goederen. Wanneer de goederen door hun aard niet teruggezonden kunnen worden per gewoonlijke post, zal de Consument de directe kosten verbonden met het terugzenden van de goederen dragen, waarbij de maximale kosten geschat worden ter grootte van 100 EURO.

7.2. Verkoper permitteert zich de Consument attent te maken op het feit, dat zijn bovenvermelde herroepingsrecht niet mag worden opgevat als een mogelijkheid om de goederen te lenen en ze na 14 dagen terug te geven. De Consument heeft het recht om over de goederen slechts op een dergelijke manier te beschikken, die nodig is om kennis te nemen van de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen.


8.  Het Recht van de Verkoper om de overeenkomst te herroepen

8.1. De Verkoper is in de zin van het bepaalde in § 2001 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd zich uit de overeenkomst of een deel ervan terug te trekken in het geval, dat de door de Koper bestelde goederen niet meer worden vervaardigd of geleverd of op significante manier de prijs van de leverancier van de door de Koper bestelde goederen is gewijzigd. In het geval dat dit gebeurt, zal de Verkoper onmiddellijk contact opnemen met de Koper teneinde overeenstemming te bereiken over verdere actie. In het geval, dat de Koper reeds een deel van de koopprijs of de volledige koopprijs voor de bestelde goederen heeft betaald, zal hem dit bedrag worden terugbetaald naar de bankrekening waarvandaan de koopprijs is betaald.

8.2. Verkoper is in de zin van het bepaalde in § 2001 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd om de overeenkomst gesloten met de Ondernemer zonder opgave van redenen op elk moment voor de termijn van de overname van de goederen door de Ondernemer te herroepen. In een dergelijk geval betaalt de Verkoper aan de Ondernemer de koopprijs zonder onnodig uitstel terug en wel op de bankrekening waarvanaf de koopprijs betaald werd.

 


9.  Rechten op grond van gebrekkige nakoming

9.1. De rechten en plichten van de Verkoper en de Koper met betrekking tot de rechten op grond van gebrekkige nakoming worden beheerst door de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, met name de bepalingen van § 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en § 2161 tot 2174. 

9.2. De Verkoper is in overeenstemming met het bepaalde in § 2161 van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk jegens de Consument dat de door hem bestelde goederen bij overname geen defecten vertonen, d.w.z. met name dat op het moment waarop de Consument de zaak overnam,

 • de goederen de eigenschappen hebben, waarover de partijen zijn overeengekomen, en indien een akkoord ontbreekt, de goederen zulke eigenschappen hebben, die de Verkoper of de fabrikant beschreef of die de Koper verwachtte gezien de aard van de goederen en op basis van de door hem uitgevoerde reclame,
 • de goederen geschikt zijn voor het doel dat voor het gebruik ervan door de Verkoper wordt vermeld of waarvoor de goederen van dit type gewoonlijk gebruikt worden,
 • de goederen voldoen qua kwaliteit of uitvoering aan het overeengekomen monster of voorbeeld, indien de kwaliteit of de uitvoering bepaald werd volgens een overeengekomen monster of voorbeeld,
 • de goederen beschikbaar zijn in passende hoeveelheid, maat of gewicht en voldoen aan de vereisten van wettelijke voorschriften.

9.3. In overeenstemming met het bepaalde in § 2161 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt in betrekking tot de Consument, dat indien in het verloop van zes maanden na overname een defect verschijnt, verondersteld wordt, dat het product reeds defect was bij overname.

9.4. In overeenstemming met het bepaalde in § 2165 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek, is de Consument gerechtigd het recht geldend te maken op grond van een defect, dat binnen een periode van vierentwintig maanden na de overname verschijnt, waarbij dit niet van toepassing is

 • bij een zaak die verkocht wordt voor een lagere prijs wegens een gebrek, waarvoor de lagere prijs werd overeengekomen,
 • wegens slijtage van de zaak veroorzaakt door het gewone gebruik ervan,
 • bij een gebruikte zaak wegens een gebrek evenredig aan het gebruik of slijtage, die de zaak vertoonde bij de overname door de Consument,
 • indien dit voortvloeit uit de aard van de zaak.

9.5. In overeenstemming met het bepaalde in. § 2169 van het Burgerlijk Wetboek geldt, dat indien een zaak niet de eigenschappen heeft die vastgesteld worden in het bepaalde van § 2161 van het Burgerlijk Wetboek, de Consument ook een levering van een nieuwe zaak zonder defecten kan eisen, indien dit niet onredelijk is gezien de aard van het defect, maar als het defect slechts een deel van de zaak betreft, kan de Consument alleen vervanging van het onderdeel eisen. Is dit niet mogelijk, dan kan hij de overeenkomst herroepen. Indien dit echter gezien de aard van het gebrek onevenredig is – met name als het defect zonder onnodige vertraging kan worden verwijderd – heeft de Consument het recht op een kosteloze verwijdering van het defect. De Consument heeft ook het recht op levering van een nieuwe zaak of vervanging van een onderdeel in het geval van een verwijderbaar defect, indien hij de zaak niet naar behoren kan gebruiken wegens het herhaalde voorkomen van het defect na reparatie of als gevolg van een groter aantal defecten. In dit geval heeft de Consument ook het recht om de overeenkomst te herroepen. Indien de Consument de overeenkomst niet herroept of het recht op levering van een nieuwe zaak zonder defecten, op vervanging van een onderdeel van de zaak of reparatie van de zaak niet geldend maakt, kan hij een redelijke korting eisen. De Consument heeft ook het recht op een redelijke korting in het geval dat de Verkoper een nieuwe zaak zonder defecten niet kan leveren, een onderdeel ervan niet kan vervangen of de zaak niet kan repareren, evenals in het geval, dat de Verkoper niet voor herstel zorgt binnen een redelijke termijn of indien het herstel voor de Consument aanzienlijke moeilijkheden zou veroorzaken.

9.6. In overeenstemming met het bepaalde in. § 2170 van het Burgerlijk Wetboek geldt, dat het recht op grond van gebrekkige nakoming voor de Consument niet van toepassing is, indien hij voor de overname van de zaak wist, dat de zaak gebreken heeft, of indien hij het defect zelf veroorzaakte, d.w.z. met name door onvakkundige manipulatie of montage van de goederen uitgevoerd door de Consument.

9.7. In overeenstemming met het bepaalde in. § 1972 van het Burgerlijk Wetboek worden de rechten op grond van het gebrek geldend gemaakt bij de Verkoper en wel persoonlijk in de Winkel van de Verkoper binnen de bovengenoemde openingstijden. De Verkoper is verplicht om de Consument een schriftelijke bevestiging te verstrekken betreffende het moment, waarop de Consument het recht geldend maakte, betreffende de inhoud van de klacht is en de wijze waarop de Consument afwikkeling van de klacht eist. In de bedrijfsruimte moet over de gehele bedrijfstijd een medewerker aanwezig zijn, die betrouwd is met het afwikkelen van klachten.

9.8. De Verkoper zal over de klacht van de Consument onmiddellijk beslissen, in ingewikkelde gevallen binnen 3 werkdagen. Tot deze termijn wordt niet de redelijke tijd volgens het type goederen meegerekend, die nodig is voor een deskundige beoordeling van het defect. Een klacht inclusief het verwijderen van het defect moet worden opgelost zonder onnodig uitstel, uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van de geldendmaking van de klacht, tenzij de Verkoper en de Consument een langere periode overeenkomen.

9.9. De Kwaliteitsgarantie in de zin van het bepaalde in § 2113 van het Burgerlijk Wetboek, wordt aan de Koper toegekend afhankelijk van de garantie voor de kwaliteit van de goederen toegekend door de fabrikant of importeur van de goederen. De informatie over het bestaan van de garantie voor de kwaliteit van goederen en de mogelijke duur van de garantietijd toegekend door de fabrikant van de goederen worden direct vermeld op de Webpagina in de omschrijving van de goederen, waarbij deze gegevens alleen informatief zijn. De Leverancier zal aan de Koper informatie verstrekken met betrekking tot de kwaliteit van een concrete soort goederen op basis van zijn telefonische of per e-mail gestuurde vraag geadresseerd aan de Verkoper. 

9.10.  Door de garantie van de kwaliteit volgens § 2113 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de Verkoper zich, dat de goederen gedurende een bepaalde periode geschikt zullen zijn om gebruikt te worden voor het normale doel of dat zij de gebruikelijke eigenschappen behouden. Deze resultaten vloeien tevens voort uit de vermelding van de garantieperiode of de periode van bruikbaarheid van de zaak op de verpakking of in de reclame. De garantie kan ook worden verstrekt voor een individueel onderdeel van de zaak. De garantieperiode loopt vanaf de overhandiging van de goederen aan de Koper; indien de goederen volgens de overeenkomst werden verzonden, loopt de garantieperiode vanaf de aankomst van goederen op de plaats van bestemming. Als de gekochte goederen in bedrijf moeten worden gesteld door iemand anders dan de Verkoper, dan loopt de garantieperiode pas vanaf de dag van de inbedrijfstelling van de goederen, indien de Koper de inbedrijfstelling uiterlijk binnen drie weken na de overname bestelde en naar behoren en tijdig zijn benodigde medewerking verleende voor de uitvoering van de dienst. De Koper heeft het recht op grond van de garantie, als het defect veroorzaakt werd na de overgang van het gevaar van schade aan de zaak naar de Koper door een externe gebeurtenis.

9.11. De Koper is verplicht de goederen van de Verkoper over te nemen, die het voorwerp waren van de klacht, uiterlijk binnen 30 dagen na de klachtafhandeling. Indien de Koper van de Verkoper binnen deze termijn de goederen niet overneemt, die het onderwerp waren van de klacht, zal de Verkoper de goederen in overeenstemming met het bepaalde in § 2120 van het Burgerlijk Wetboek bewaren op een aan de omstandigheden adequate manier voor ten minste de volgende 30 dagen, waarbij de Koper in dit geval de plicht heeft om aan de Verkoper de kosten verbonden met het bewaren van deze te vergoeden voor 20 EURO voor elke dag van vertraging van de Koper met de overname van de goederen. Tegelijk hiermee zal de Verkoper na het verstrijken van de in de eerste zin van de vermelde termijn voor de aanvaarding van goederen via elektronische post op diens e-mailadres vermeld in zijn bestelling een waarschuwing sturen, dat er voor hem een aanvullende termijn voor de overname van de goederen begint te lopen met een duur van verdere 30 dagen met de omstandigheid, dat na het verstrijken van deze aanvullende termijn de Verkoper in overeenstemming met het bepaalde in § 2126 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd is de goederen op passende wijze op rekening van de Koper te verkopen. De Verkoper heeft in het geval van een dergelijke zelfhulpverkoop het recht om tegen de winst van deze verkoop de boven vastgestelde kosten voor het bewaren van de goederen en doelmatig besteedde kosten ontstaan in verband met deze zelfhulpverkoop van de goederen in rekening te brengen. De opbrengst van de zelfhulpverkoop van de goederen na het aftrekken van de kosten voor het bewaren van de goederen en de kosten ontstaan in verband met de zelfhulpverkoop van de goederen zal door de Verkoper overgemaakt worden aan de Koper naar de bankrekening, vanaf welke de oorspronkelijke koopprijs van de goederen werd betaald. Eventueel komt hij met de Koper een andere wijze van terugbetaling van de winst van de zelfhulpverkoop van de goederen overeen.


10.  Bescherming van persoonsgegevens

10.1.  De Verkoper verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met wet nr. 101/2000 Coll., over de bescherming van persoonsgegevens en over wijziging van sommige wetten in de bewoording van latere wijzigingen, in de bewoording van latere voorschriften (hierna de "Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens"). De Verkoper is geregistreerd bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens onder het registratienummer 00038584.

10.2. Door het plaatsen van een bestelling op de Webpagina van de Verkoper bevestigt de Koper, dat hij op grond van § 11 van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens op de hoogte werd gesteld over deze feiten en in overeenstemming met § 5 van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens met deze feiten akkoord gaat:

 • De Verkoper zal in zijn hoedanigheid van beheerder de persoonsgegevens van de Koper vermeld in de bestelling beheren, d.w.z. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de Koper (hierna ook aangeduid als "persoonsgegevens van de Koper") in elektronische vorm.
 • De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt door geautoriseerde medewerkers van de Verkoper. De verwerker zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens van de Koper.
 • De persoonlijke gegevens van de Koper zullen verwerkt worden ten behoeve van de nakoming van de contractuele verplichtingen van de Verkoper en voor statistische en marketingsdoeleinden van de Verkoper.
 • De persoonlijke gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden, met uitzondering van de vervoerders die het transport van de goederen voor de Koper verzorgen op de door hem gekozen manier wegens de reden van de uitvoering van de overeenkomst en voor zover dit nodig is voor deze uitvoering.
 • De Koper heeft als subject van de gegevens het recht van toegang tot eigen persoonsgegevens verwerkt door de Verkoper en het recht om deze te corrigeren.

10.3. De Koper heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens. De Koper kan als subject van de gegevens de Verkoper vragen om ​​toelichting op de verwerking van persoonsgegevens en de wijzigingen ervan in overeenstemming met § 21 van de Wet op bescherming van persoonsgegevens, dit indien hij vaststelt of vermoedt dat zijn gegevens verwerkt worden in strijd met de bescherming van zijn privé- en persoonlijke leven of in strijd met de wet, met name indien de persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn met het oog op het doel van de verwerking. De Koper kan in dit verband eisen, dat de Verkoper de op deze manier ontstane status verwijdert. Als de Verkoper niet aan deze vraag tegemoetkomt, heeft de Koper het recht om rechtstreeks beroep te doen op het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

10.4. De Koper verstrekt zijn gegevens vrijwillig in verband met het sluiten van de koopovereenkomst, de nakoming voortvloeiende uit deze koopovereenkomst en voor marketings- en statistische doeleinden van de Verkoper.

10.5. De Koper heeft het recht om zijn toestemming met de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment te herroepen.


11. Slotbepalingen

11.1. Alle contractuele betrekkingen worden geregeld door de rechtsorde van de Tsjechische republiek. Indien de Consument Koper is, zijn de relaties, die niet beheerst worden door de Handelsvoorwaarden, onderhevig aan het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll., op bescherming van de consument, zoals laatstelijk gewijzigd. Indien de Consument Ondernemer is, zij de relaties die niet beheerst worden door de Handelsvoorwaarden, onderhevig aan het Burgerlijk Wetboek.

11.2. De Verkoper is gerechtigd om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De controle op de bedrijfsuitoefening wordt in het kader van zijn bevoegdheid uitgevoerd door het betreffende bureau voor handelsvergunningen. Het toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische Handelsinspectie oefent onder andere in beperkte omvang toezicht uit op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll., op bescherming van de consument, zoals laatstelijk gewijzigd.

11.3. Eventuele geschillen tussen de Verkoper en de Koper kunnen ook via buitengerechtelijke geschillenbeslechting worden opgelost. In dit geval kan de Koper - de Consument contact opnemen met een subject, dat een buitenrechtelijke oplossing van het geschil kan regelen, bijvoorbeeld de Tsjechische Handelsinspectie (www.coi.cz). Hij kan het geschil ook oplossen via het hiervoor bestemde ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). De Verkoper adviseert de Koper om eerst contact op te nemen met de Verkoper voor het oplossen van de ontstane situatie en eventueel pas daarna tot buitengerechtelijke beslechting van het geschil over te gaan.

11.4. Deze Handelsvoorwaarden treden in werking op de datum van de publicatie ervan op de Webpagina van de Verkoper en zijn in de betreffende bewoording beslissend voor alle bestellingen gedaan op deze dag en later. Op de dag van publicatie van deze Handelsvoorwaarden vervalt de geldigheid van de vorige handelsvoorwaarden. Dit heeft echter geen invloed op koopovereenkomsten gesloten op grond van de huidige bewoording van de handelsvoorwaarden. Verkoper behoudt zich het recht om deze Handelsvoorwaarden te wijzigen. Dit heeft echter geen invloed op koopovereenkomsten eerder gesloten volgens deze Handelsvoorwaarden. De nieuwe bewoording van de Handelsvoorwaarden zal gepubliceerd worden op de Webpagina van de Verkoper. 

11.5. Deze Handelsvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van de koopovereenkomst. Speciale afspraken gesloten met de Koper gemaakt in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van deze Handelsvoorwaarden, die hiermee in strijd zouden zijn.

11.6. Alle informatie over goederen geplaatst op de Webpagina van de Verkoper is informatief en hiervan kunnen geen juridische consequenties worden afgeleid.

Pod Svahem 1582/12, 14700 Praha 4, Tsjechische Republiek

Telefoon +420 602 675 279

Gratis bezorging bij bestellingen boven de 500 EUR

Omhoog